Věc C-579/08 P: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 15. ledna 2010 — Messer Group GmbH v. Air Products and Chemicals Inc., Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ( Kasační opravný prostředek — Článek 119 jednacího řádu — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Slovní ochranné známky Ferromix, Inomix a Alumix — Starší ochranné známky FERROMAXX, INOMAXX a ALUMAXX — Námitky majitele — Relevantní veřejnost — Stupeň podobnosti — Nízká rozlišovací způsobilost starší ochranné známky — Nebezpečí záměny )