Nařízení Komise (ES) č. 1450/2004 ze dne 13. srpna 2004 , kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti inovací (Text s významem pro EHP)