Nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ***II Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. marca 2012 o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (18144/1/2011 – C7-0070/2012 – 2010/0262(COD))