Vec C-367/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 19. decembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundespatentgericht – Nemecko) – S/EA, EB, EC (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Poľnohospodárstvo — Nariadenie (ES) č. 510/2006 — Článok 4 ods. 2 písm. e) — Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 — Článok 7 ods. 1 písm. e) — Ochrana zemepisných označení a označení pôvodu — Žiadosť o zmenu špecifikácie — Šunka pochádzajúca z oblasti Čierny les, Nemecko („Schwarzwälder Schinken“) — Ustanovenia o balení v zemepisnej oblasti výroby — Uplatniteľnosť nariadenia (ES) č. 510/2006 alebo nariadenia (EÚ) č. 1151/2012)