Písemný dotaz E-011123/10 Charles Tannock (ECR) Komisi. Nečitelnost závěrečných titulků u televizních pořadů