Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA IV: VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU - Kapitola 3: Služby - Článek 60 (bývalý článek 53 Smlouvy o ES)