Písemný dotaz E-010740/11 Hans-Peter Martin (NI) Komisi. Dokončení projektů rámcového programu pro výzkum