Písemný dotaz E-008288/11 Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) Komisi. Evropská ratingová agentura