Deċiżjoni tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku tas-17 ta’ Awwissu 2020 dwar il-ħatra tal-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS/2020/11) 2020/C 303/04