Rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 4. května 2011. # Bongrain SA proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM). # Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství APETITO - Starší slovní ochranná známka Společenství apetito - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Nebezpečí záměny - Podobnost výrobků - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009]. # Věc T-129/09. TITJUR Bongrain v. OHMI-apetito (APETITO)