Nařízení Komise (EU) č. 738/2010 ze dne 16. srpna 2010 , kterým se stanoví podrobná pravidla plateb organizacím německých producentů v odvětví chmele