Písemný dotaz E-008594/11 Lorenzo Fontana (EFD) Komisi. Napětí mezi Tureckem a Kyprem z důvodu vrtů na mořském dně