/* */

Písemný dotaz E-011575/11 Diogo Feio (PPE) Komisi. Vysoká představitelka/místopředsedkyně Komise – klimatický summit v Durbanu – Kjótský protokol