Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/1011 z dne 15. marca 2017 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v belem steklu za optične uporabe zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP. )$