Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9675 — Apollo Capital Management/Lopesan Group/IFA Faro Hotel/IFA Buenaventura Hotel) (Text s významom pre EHP) 2020/C 419/05