Lück TITJUR Stanovisko generálního advokáta - Roemer - 8 února 1968. # Firma Gebrüder Lück proti Hauptzollamt Köln-Rheinau. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Finanzgericht Düsseldorf - Německo. # Věc 34-67.