Písemný dotaz E-002481/11 Aldo Patriciello (PPE) Komisi. Mezinárodní mise