Písemný dotaz E-012484/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) Komisi. Politiky EU a členských států v oblasti klimatu