Yttrande från Regionkommittén om ”Aktivt åldrande: Innovation – Smart hälsa – Bättre liv”