Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Tixjiħ attiv: innovazzjoni — saħħa intelliġenti — ħajja aħjar”