Stanovisko Výboru regionů „Aktivní stárnutí: inovace – inteligentní zdravotnictví – lepší život“