Generálny sekretariát — Uverejnenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste na pozíciu člena výboru pre kontrolu regulácie v platovej triede AD 14 (hlavný poradca) — Zamestnanie dočasného zamestnanca podľa článku 2 písm. a) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov — COM/2020/10391