Ģenerālsekretariāts – Sludinājums par vakanto Regulējuma kontroles padomes locekļa amata vietu AD 14 pakāpē (galvenais padomdevējs) – Pagaidu darbinieka pieņemšana darbā saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta a) apakšpunktu – COM/2020/10391