A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a nemzeti stratégiai tervek és a vidékfejlesztésre vonatkozó (2007–2013 közötti időszakot érintő) közösségi stratégiai iránymutatások végrehajtásáról