RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om gennemførelsen af de nationale strategiplaner og Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (2007-2013)