Písemný dotaz E-0035/10 Frieda Brepoels (Verts/ALE) Komisi. Problémy s vlaky Eurostar