Písemný dotaz E-010742/10 Hélène Flautre (Verts/ALE) Komisi. Právo na informace o životním prostředí týkající se radioaktivního odpadu