Lieta C-28/12: Tiesas (virspalāta) 2015. gada 28. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Jaukti starptautiski nolīgumi — Lēmums par atļauju šos nolīgumus parakstīt un provizoriski piemērot — Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju lēmums — Savienības tiesību sistēmas autonomija — Dalībvalstu dalība LESD 218. pantā paredzētajā procedūrā un lēmuma pieņemšanā — Balsošanas kārtība Padomē