/* */

Rozhodnutí Komise ze dne 18/06/2012 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.6612 - VITOL / ATLASINVEST / PETROPLUS MARKETING) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004. (Pouze anglické znění je závazné)