Věc T-3/08: Usnesení Tribunálu ze dne 10. ledna 2011 — Coedo Suárez v. Rada