Směrnice Komise 2012/49/EU ze dne 10. prosince 2012 , kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby Text s významem pro EHP