Věc T-498/11: Žaloba podaná dne 16. září 2011 — Evropaïki Dynamiki v. Komise