Věc T-438/12: Žaloba podaná dne 5. října 2012 — Global Steel Wire v. Komise