Písemný dotaz E-7925/10 Jürgen Klute (GUE/NGL) Radě. Použití jedovatého plynu při útoku na město Halabja v Iráku v roce 1988