Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 15. října 2012.#Internationaler Hilfsfonds eV v. Evropská komise.#Kasační opravný prostředek – Přístup k dokumentům – Odepření úplného přístupu k dokumentům týkajícím se smlouvy LIEN 97‑2011 – Žaloba na neplatnost – Nový přezkum v průběhu řízení – Podání samostatné žaloby na neplatnost.#Věc C‑554/11 P. Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 15. října 2012