Písemný dotaz E-000062/11 Franziska Keller (Verts/ALE) Komisi. Dotace pro společnost AGEF