Věc C-85/19: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Španělsko) – Agencia Estatal de la Administración Tributaria v. RK