NÁVRH souhrnného rozpočtuEvropské uniena rozpočtový rok2013 - Obecný úvod- Celkový výkaz příjmů- Celkový výkaz příjmů a výdajů podle oddílů