Věc F-23/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 28. října 2010 — Cerafogli v. Evropská centrální banka (ECB) ( Veřejná služba — Zaměstnanci ECB — Dočasné jmenování pracovníka — Oznámení o volném pracovním místě — Akt nepříznivě zasahující do právního postavení — Invalidita — Právní zájem na podání žaloby )