Věc C-532/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. listopadu 2010 adp Gauselmann GmbH proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 9. září 2010 ve věci T-106/09, adp Gauselmann GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Archer Maclan