Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 341/2011 ze dne 7. dubna 2011 , kterým se nestanoví minimální prodejní cena na základě devatenáctého dílčího nabídkového řízení na prodej sušeného odstředěného mléka uskutečněného v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010