Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 5. dubna 2011.$