2010/598/EU: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 16. září 2010 , kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2010/13)