Písemný dotaz E-009784/11 Nuno Teixeira (PPE) Komisi. Zvláštní prostředky pro nejvzdálenější regiony v rámci politiky soudržnosti