Příprava pracovního programu Komise na rok 2012 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2011 o pracovním programu Komise na rok 2012