Písemný dotaz E-010763/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisi. Podpora včelařství