Věc C-238/12 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. května 2012 společností FLSmidth & Co. A/S proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 6. března 2012 ve věci T-65/06, FLSmidth & Co. A/S v. Evropská komise