Písemný dotaz E-011499/11 Ivo Belet (PPE) Komisi. Vysoké ceny elektřiny