Písemný dotaz E-001328/11 Marina Yannakoudakis (ECR) Komisi. Každoroční Den ztráty končetin