Písemný dotaz P-008132/11 Liam Aylward (ALDE) Komisi. Uznávání odborných kvalifikací